نوار چسب فویل آلمینیوم

    • نوع نوارچسب : فویل آلومینیوم
    • نام برند : جانسون
    • کیفیت : 40میکرون
    • طول و عرض : سفارشی
    • تعداد در کارتن : مطابق طول و عرض درخواستی