کریستال جانسون 72 یارد

نام چسب :سلفونی کریستال تحریر (بوبین بزرگ) جانسون

 

نوع چسب: پایه آب

 

اندازه استاندارد:72 یارد 18 میل