شفاف آبریل

نام چسب :سلفونی شفاف آبریل

 

نوع چسب:پایه آب 40 میکرون

 

اندازه استاندارد:90 یارد 48 میل 500 یارد 48 میل

 

موارد استفاده: در بسته بندی کارتنهای سبک یا بسته بندی پوششهای نایلونی که نیاز به مقدار زیاد پیچش چسب به دورشان دارند