رنگی جانسون

نام چسب:رنگی جانسون
 
اندازه استاندارد : در ابعاد 25 یارد 48 میل و در 9 رنگ مختلف
 
موارد استفاده : جهت استفاده در مکان های عمومی برای نشانه گذاری مکان ها و برای بسته بندی و موارد تزئینی بکار می رود