چسب حرارتی هاتملت

نام چسب:حرارتی هاتملت (دانه تسبیحی)
 
 
موارد استفاده : برای موارد صنعتی و با دستگاههای مخصوص حرارتی مورد استفاده قرار می گیرد