چسب حرارتی لوله ای

نام چسب : حرارتی لوله ای

 

اندازه استاندارد : ضخیم و نازک

 

موارد استفاده : حرارتی لوله ای در دو گونه ضخیم و نازک و توسط تفنگ حرارتی به درجه ذوب و مورد استفاده قرار می گیرد