پلی اتیلن

نام : پلی اتیلن

 

اندازه استاندارد : سفارشی

 

موارد استفاده : موارد صنعتی و خاص با ابعاد سفارشی تولید می گردد