حضور در بیست و ششمین نمایشگاه چاپ و بسته بندی و ماشین آلات تهران 98

حضور در بیست و ششمین نمایشگاه چاپ و بسته بندی و ماشین آلات تهران 98 
 
 
زمان: 8 الی 11 آذرماه 1398
 
 
ساعت بازدید 9 الی 17 
 
سالن  خلیج فارس طبقه دوم غرفه شماره 58
 
مکان : محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران