کاور رنگ

کاور رنگ مخصوص ماسکه کردن بدنه خودرو پوششی آسان و سریع برای سطوح بدنه خودرو قبل از نقاشی اتومبیل، همچنین برای استفاده‌های شخصی و صنعتی و نقاشی ساختمان – مناسب جهت محافظت سطوح در هنگام نقاشی و مرمت است.