کریستال طاووس

نام چسب:کریستال طاووس

 

اندازه استاندارد : در ابعاد 90 یارد 48 میل

 

موارد استفاده : برای بسته بندی کارتن با وزن های متوسط