کریستال آبریل

نام چسب:سلفونی کریستال آبریل

 

اندازه استاندارد:90 یارد 48 میل

 

موارد استفاده : بیشتر برای بسته بندی روی نایلون یا پیچش دور پالت مورد استفاده قرار میگیرد در مورد کارتن، کارتنهای با وزن کم که با نایلون شیرینگ میشوند استفاده می شود.