کریستال الما

نام چسب:سلفونی کریستال الما

 

اندازه استاندارد:90 یارد 48 میل

 

موارد استفاده:بیشتر برای بسته بندی روی نایلون یا پیچش دور پالت مورد استفاده قرار میگیرد در مورد کارتن، کارتنهای با وزن کم که با نایلون شرینگ میشوند استفاده می شود.