کریستال دولوکس گوزن

نام چسب:کریستال دولوکس گوزن

 

اندازه استاندارد : در ابعاد 36 یارد 15 میل

 

موارد استفاده : برای استفاده در لوازم التحریر فروشی ها و ...