کاغذی جانسون

نام چسب:کاغذی جانسون

 

اندازه استاندارد : در ابعاد 30 یارد و در عرض های 24 میل و 48 میل

 

موارد استفاده : جهت استفاده در کارهای ساختمانی و صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد