کاور رنگ

نام :کاور رنگ
 
اندازه استاندارد : 60 و 90 سانتی متر و ضخامت های مختلف
 
موارد استفاده : در صنایع خودرو سازی و نقاشی ساختمانی مورد استفاده قرار می گیرد