شفاف ژد

نام چسب:سلفونی شفاف ژد

 

نوع چسب:پایه آب 48 میکرون

 

اندازه استاندارد:90 یارد 48 میل و500یارد 48 میل

 

موارد استفاده: در بسته بندی محصولات غذایی وصنعتی ومحصولاتی که در سردخانه بالای صفر نگهداری می شوند وکارتنهای با وزن متوسط