شفاف ایران چسب

نام چسب:سلفونی شفاف ایران چسب

 

نوع چسب:پایه آب 53 میکرون

 

اندازه استاندارد:90 یارد 48 میل و500 یارد 48 میل

 

 در بسته بندی محصولات غذایی وصنعتی ومحصولاتی که در سردخانه بالای صفر نگهداری می شوند وکارتنهای با وزن متوسط به بالا و کارتنهایی که پرزدار هستند

بنا به سفارش خریدار و در صورت امکان در عرض وطول های متفاوت قابل تولید میباشد.