چسب برق گلوب

نام چسب: برق گلوب

 

اندازه استاندارد : 10 یارد 17 الی 18 میل 

 

موارد استفاده : با قدرت چسبندگی فوق العاده بالا