چسب برق جک اسمیت

نام چسب: برق جک اسمیت

 

اندازه استاندارد : 10 یارد 16 الی 17 میل 

 

موارد استفاده : با قدرت چسبندگی فوق العاده بالا