چسب برق ایران چسب

نام چسب: برق ایران چسب

 

اندازه استاندارد : 10 یارد 17 الی 18 میل 

 

موارد استفاده : با قدرت چسبندگی فوق العاده بالا