چسب برق الماس

نام چسب: برق الماس

 

اندازه استاندارد : 8 یارد 16 الی 17 میل

 

موارد استفاده : با قدرت چسبندگی فوق العاده بالا