چسب برق آبریل

نام چسب: برق آبریل

 

اندازه استاندارد : 8 یارد 17 الی 18 میل

 

موارد استفاده : با قدرت چسبندگی فوق العاده بالا