قهوه ای ژد

نام چسب:قهوه ای ژد
 
اندازه استاندارد : در ابعاد 90 یارد 48 میل (پایه آب)
 
موارد استفاده : با قدرت چسبندگی بالا برای بسته بندی کارتن ها نسبتا سنگین و در دمای زیر صفر نیز مورد استفاده قرار می گیرد