چسب تزئینی

نام چسب:تزئینی
 
اندازه استاندارد : 2 یارد
 
موارد استفاده : جهت استفاده درلوازم التحریری و ... مورد استفاده قرار می گیرد