حضور در بیست و سومین نمایشگاه بین المللی چاپ وبسته بندی

حضور در بیست و سومین نمایشگاه بین المللی چاپ وبسته بندی و ماشین آلات وابسته

زمان: 5 لغایت 8 دیماه 1395

سالن B44 (خلیج فارس) غرفه 26