شانزدهمین نمایشگاه بین المللی رنگ ، رزین

حضور در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی رنگ ، رزین و پوششهای صنعتی و کامپوزیت 
 
زمان 16 الی 19 آذر ماه 95 
 
سالن 31A غرفه 34 ساعت مراجعه 9 الی 17 بعد از ظهر