حضور در سیزدهمین دوره نمایشگاه ایران پلاست تهران 98

حضور در بیست و سومین نمایشگاه بین المللی چاپ وبسته بندی