حضور در بیست و سومین نمایشگاه بین المللی چاپ وبسته بندی

بازديد وزير محترم صنعت ، معدن ، تجارت